KontaktAdress

Byggnads AB Ulf Kruus
Nygatan 3a
647 30 Mariefred

Telefon

0159 – 501 05

E-post

Martin Kruus
martin@kruusbygg.se
0707 47 73 36

Gunnar kruus
gunnar@kruusbygg.se
0707 60 03 99

Stefan Kruus
stefan@kruusbygg.se
0704 91 59 73

Ann-Christin Lundström
ann-christin@kruusbygg.se

Anna Kruus
anna@kruusbygg.se

 

Dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss såsom personnummer, adress och/eller övrig information sprider vi inte vidare till en tredje part utan ditt godkännande. Vill du att vi tar bort dig från våra register, kontakta oss på info@kruusbygg.se eller ring oss på 0159-501 05.